Entrepreneurship | Latihan Keusahawanan

šŸ“Œ WHAT IS ENTREPRENEURSHIP TRAINING?

Entrepreneurship training is courses related to entrepreneurial aspects such as spiritual (self motivation), business management, financial management, operation management, marketing as well as information technology and communication.

BERKAITAN LATIHAN KEUSAHAWANAN.

Latihan Keusahawanan merupakan kursus-kursus berkaitan keusahawanan merangkumi aspekĀ  spiritual, pengurusan perniagaan, pengurusan kewangan, pengurusan operasi, pemasaran serta teknologi maklumat dan komunikasi.


šŸ“Œ WHAT ARE THE ADVANTAGES OF JOINING THIS TRAINING?

 • Training modules that meet the needs of current market and industry
 • Qualified and experienced facilitators consisting of industry experts, academicians and corporations
 • Online and offline mode of theoretical and practical training
 • Continuous guidance and advice from the Funding Officer.
 • Opportunity to get support facilities through the business ecosystem provided by the financiers.

APA KELEBIHAN MENYERTAI LATIHAN KEUSAHAWANAN?

 • Modul latihan terkini yang menepati kehendak industri dan pasaran semasa
 • Pemudahcara yang berkelayakan dan berpengalaman terdiri daripada pakar industri, ahli akademik dan syarikat korporat
 • Mod pengajaran latihan berbentuk teori dan praktikal secaraĀ onlineĀ danĀ offline.
 • Bimbingan dan khidmat nasihat secara berterusan daripada Pegawai Pembiaya.
 • Peluang mendapat kemudahan sokongan melalui ekosistem perniagaan yang disediakan oleh pihak pembiaya.

šŸ“Œ WHO SHOULD ENROLL?

 • Individuals who are interested to participate in entrepreneurship
 • Existing entrepreneurs who are looking to elevate their business capacity and capability

SIAPA YANG PERLU MENGIKUTI LATIHAN KEUSAHAWANAN ?

 • Orang perseorangan yang berminat untuk menceburi bidang keusahawanan
 • Usahawan sedia ada yang ingin meningkatkan keupayaan dan kapasiti diri sebagai seorang usahawan.

šŸ“Œ HOW IS IT CONDUCTED?

Each course in this programme is carried out as a stand-alone or package basis encompassing a number of modules in a series of training.

 

BAGAIMANA IA DILAKSANAKAN ?

Kursus ini dilaksanakan secaraĀ stand aloneĀ Ā atau secara berstruktur melibatkan beberapa modul dalam satu-satu siri latihan.

.
.
ā—¼ļø Untuk maklumat lanjut dan sesi berkenalan sesama usahawan, anda boleh sertai group wasap kami dibawah. Cukup 50 orang kami tutup link ini :

 

Mentoring & Coaching

We are ready to assist you in improving the performance and productivity of your company as well as provide solutions through specific measures.Ā The program is implemented with the collaboration of facilitators appointed by MARA

Kami sedia membantu meningkatkan prestasi dan produktiviti syarikat serta menyelesaikan masalah melalui kaedah tertentu.Ā Program dilaksanakan dengan kerjasama Pemudahcara-pemudahcara yang dilantik khusus oleh MARA.


šŸ“Œ WHAT IS COACHING AND MENTORING?

Coaching and Mentoring refers to an entrepreneurial training process that provides coaches and mentors to help develop entrepreneurs and monitor their business performances. Ā Each entrepreneur will receive direct guidance from these expert and experienced individuals who are mainly industry players, academicians and corporate figures.

APA ITUĀ COACHING AND MENTORING?

Coaching and MentoringĀ merujuk kepada proses membimbing usahawan daripadaĀ coachĀ danĀ mentorĀ yang berkepakaran dan berpengalaman bagi tujuan membangunkan usahawan dan memantau prestasi syarikat. Syarikat akan mendapat bimbingan terus daripadaĀ coachĀ danĀ mentorĀ iaitu pemudahcara yang terdiri daripada pemain industri, ahli akademik dan syarikat korporat.


šŸ“Œ WHY DOES A COMPANY NEED SUPERVISION?

 • To develop a higher potential company.
 • To boost its dynamic and to be more systematic in its achievement and development.
 • To have reference experts in managing the companyā€™s problems and supervising its measures.

KENAPA SYARIKAT MEMERLUKAN BIMBINGAN?

 • Membangunkan potensi syarikat ke tahap yang lebih tinggi
 • Memantau prestasi dan perkembangan syarikat secara lebih dinamik dan sistematik
 • MenjadikanĀ coachĀ danĀ mentorĀ sebagai pakar rujuk kepada usahawan dalam menyelesaikan masalah serta tindakan perlu oleh sesebuah syarikat.

Guidance Scope | Skop Bimbingan

 • Certification | Pensijilan
 • Financial Management | Pengurusan Kewangan
 • Strategic management | Pengurusan Strategik
 • Digitalisation | Pendigitalan
 • Marketing | Pemasaran
 • Product Development/Services | Pembangunan Produk & Perkhidmatan
 • Technology Development | Pembangunan Teknologi
 • Research & Developement | Pembangunan & Penyelidikan
.
.
ā—¼ļø Untuk maklumat lanjut dan sesi berkenalan sesama usahawan, anda boleh sertai group wasap kami dibawah. Cukup 50 orang kami tutup link ini :

Website https://animetv.cc: Watch Yuuki Yuuna wa Yuushabu Shozoku 2 animetv Episode Full anime tv attack on titan

KissAnime: Vampiyan Kids: Pilot anime episode Full online free at https://kissanime.mx gogoanime tv kissanime

Blue Remains (Dub) (https://4anime.biz/m/kvo0) Episode Full

Kingsglaive: Final Fantasy XV (Dub) Episode Full

Gitlab: https://gitlab.com/animefreakws

Gogoanimelol webflow: https://gogoanimelol.webflow.io/